BFC 52 “K-1” Start 20.00

 

Fight 1

 
 

48 kg

 

Ksendzova Yeseniya

K-1 3x3

Ksenia Nikolaeva

 

 

Fight 2

 
 

57 kg

 

Molchanov Igor

K-1 3x3

Mironchyk Nikita

 

 

Fight 3

 
 

81 kg

 

Krasavin Alexander

K-1 3x3

Shulgach Daniil

 

 

Fight 4

 
 

81 kg

 

Bybochkin Yury

K-1 3x3

Zarembo Ilya

 

 

Fight 5

 
 

71 kg

 

Fedarynchyk Evgeniy

K-1 3x3

Chigileychik Andrey

 

 

Fight 6

 
 

91 kg

 

Zhaurid Dmitriy

K-1 3x3

Sikorski Dmitriy

 

BFC 52 “MMA” Start 22.00

 

Fight 1

 
 

93 kg

 

Lipsky Alexander

ММА 3x5

Ratushny Roman

 

 

Fight 2

 
 

66 kg

 

Simenyuk Ivan

ММА 3x5

Prohorenko Daniil

 

 

Fight 3

 
 

61 kg

 

Sleptsov Eugene

ММА 3x5

Pasyukov Roman

 

 

Fight 4

 
 

61 kg

 

Sibirsky-Manko Evgeniy

ММА 3x5

Labkov Artem

 

 

Fight 5

 
 

84 kg

 

Rolich Vadim

ММА 3x5

Matran Dmitriy

 

 

Fight 6

 
 

84 kg

 

Mager Denis

ММА5x5

Vorona Evgeniy