BFC 61 - "Kickboxing"

Darya Belkova – Veronika Prokofieva (MIDDLEWEIGHT;  3 раунда по 3 минуты)

Победа  Darya Belkova единогласным решением судей (Winner by decision).

 

Sergey Chernetskiy – Ruslan Nasibulin (MIDDLEWEIGHT;  3 раунда по 3 минуты)

Победа Ruslan Nasibulin единогласным решением судей (Winner by decision).

 

Archi «Rocky» Belanovsky - Sergey Silivonets (WELTERWEIGHT;  3 раунда по 3 минуты)

Победа Archi «Rocky» Belanovsky единогласным решением судей (Winner by decision).

 

Alexander Potapenko - Nikita Besetsky (WELTERWEIGHT;  3 раунда по 3 минуты)

Победа Alexander Potapenko единогласным решением судей (Winner by decision).

 

Rober Ismail – Garik Davtyan (MIDDLEWEIGHT;  3 раунда по 3 минуты)

Победа Rober Ismail единогласным решением судей (Winner by decision).

 

Maxim Spodarenko – Ali Karimjonov (MIDDLEWEIGHT;  3 раунда по 3 минуты)

Победа Maxim Spodarenko единогласным решением судей (Winner by decision).

 

BFC 61 - "MMA"

Pavel Kuprienko – Simon Harutyunyan (Bantamweight; 3 раунда по 5 минут)

Победа Simon Harutyunyan в 3-м раунде за 1:39 удушающим приемом (Choke Hold).

 

Andrey Skolysh – Denis Parashkov (Featherweight; 3 раунда по 5 минут)

Победа Andrey Skolysh в 1-м раунде за 1:43 болевым приемом (Submission).

 

Murad Kurbanov – Daniil Ilkevich (Flyweight; 3 раунда по 5 минут)

Победа Murad Kurbanov в 1-м раунде за 4:03 болевым приемом (Submission).

 

Magomed Magomedov – Artem Buloychik (Welterweight; 3 раунда по 5 минут)

Победа Magomed Magomedov в 1-м раунде за 3:13 удушающим приемом (Choke Hold).

 

Aydemir Kazbekov – Yuri Balka (Bantamweight; 5 раундов по 5 минут)

Победа Aydemir Kazbekov в 1-м раунде за 4:51 ТКО (удары руками).

 

Vladislav Novitsky – Alexander Lunev (Featherweight; 5 раундов по 5 минут)

Победа Vladislav Novitsky единогласным решением судей (Winner by decision).